Vad vi gör för miljön idag

Vi lägger ner kraft på att hitta konkreta sätt att bli mer hållbara

Genom att du aktivt väljer leverantörer och partners som arbetar för att lämna ett så litet miljöavtryck som möjligt, kan ditt företag påverka framtiden.

Vi är stödföretag och skänker en del av vår årliga vinst till VI-skogen. De arbetar mot att minska klimatpåverkan och fattigdom. Vi utvärderar vår miljöpåverkan varje år och sätter upp höga mål för att årligen minska vår påverkan. Vi försöker, att i den mån det går, enbart använda oss av leverantörer som har Svanen-, Bra miljöval- eller liknande miljömärkningar.

Vi utbildar vår personal i miljötänk löpande.Vi har valt att inte vara certifierade då vi hellre ser att de pengarna går till konkreta mål och projekt.Hos oss är arbetsmiljön viktig. Det är av yttersta vikt att vår personal har en bra balans mellan deras privat- och yrkesliv. Vi tycker även det är viktigt att som företag skapa en stressfri arbetsplats utan övertid, en plats där folk mår bra.

Sponsring

Vi vill göra skillnad och arbeta mot en mer hållbar värld. Detta gör vi först och främst genom sponsra noggrant utvalda partners. Vi arbetar både lokalt och globalt i detta arbete. Vi väljer partners för att först och främst bekämpa miljöförstöring, fattigdom samt att stötta lokala aktiviteter.

Viskogen

Vårt enskilt största projekt som vi hjälper. De bekämpar miljöförstöring och fattigdom genom att plantera träd i östra Afrika.

Tikspac

Ett projekt där de förser Lidingö med miljöstationer med nedbrytningsbara miljöpåsar för skräp och hundbajs. Statistik visar att det blir upp till 60 % renare i och med detta.

WWF

WWF hjälper till med att stöda ett 100-tal viktiga naturvårdsprojekt Utrotningshotade djur, utfiskade hav och skövlade skogar är bara några exempel på projekt som vi är engagerade i.

Situation Stockholm

Vi är så kallade stödprenumeranter. På så sätt hjälper vi hemlösa i Stockholm.

Giving People

Giving People är en hjälporganisation som arbetar för att motverka den ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

GT Vikingarna

GT Vikingarna är en lokal gymnastikgrupp på Lidingö. Vi hjälper dem att kunna ha en bra och stabil aktivitet för barnen på Lidingö. Vi skriver tre års kontrakt.

IBF Offensiv Lidingö

IBF Offensiv är en innebandyklubb där vi sponsrar och har två stora skyltar i rinken. Vi hjälper idrottsaktiviteter lokalt för att barn ska ha bra och hälsosamma aktiviteter att gå till efter skolan.

Nyföretagarcentrum Lidingö

Genom att sponsra nyföretagande kan vi bidra till att Lidingö blir och förblir en stabil och sund stad för företagande. Vi hjälper även nya företag att växa och få stöd och rådgivning.